Bank Światowy zapowiada szybkie wyjście z recesji po pandemii Covid-19

bank światowy - budynki instytucji finansowych

Bank Światowy zapowiada szybkie wyjście z recesji po pandemii Covid-19

Globalna gospodarka jest nastawiona na najszybsze wyjście z recesji od ponad 80 lat, ale biedne narody są zagrożone dalszym pozostaniem w tyle za bogatymi krajami w związku z powolnym postępem w przyjmowaniu szczepionki Covid-19, poinformował Bank Światowy.

Bank Światowy: szybkie wyjście z recesji już niebawem

W swoim półrocznym raporcie perspektywicznym instytucja finansowa w Waszyngtonie podała, że światowa gospodarka ma wzrosnąć w tym roku o 5,6%, co oznacza gwałtowny wzrost w stosunku do poprzednich szacunków ze stycznia mówiących o wzroście na poziomie 4,1%.

bank światowy - budynki instytucji finansowychKomisja stwierdziła, że oznaczałoby to najszybsze od 80 lat ożywienie gospodarcze po recesji, które jest napędzane wzrostem kilku głównych gospodarek, gdzie szybki postęp w zakresie podawania szczepionki Covid-19 umożliwił szybszy powrót do względnej normalności. Jednak kraje rozwijające się będą dłużej zmagać się z wirusem i jego następstwami, pogłębiając podziały między narodami bogatymi i biednymi.

Wezwanie do szybszej dystrybucji preparatów

Wzywając do zwiększenia dystrybucji szczepionek do krajów o niskich dochodach, gdzie postępy są wolniejsze, stwierdzono, że gospodarka światowa pozostanie o około 2% poniżej poziomu, w którym znajdowałaby się bez powstania pandemii do 2022 roku, ale biedniejsze kraje pozostają jeszcze bardziej w tyle.

Alarmując w związku z nierównomiernym ożywieniem, bank stwierdził, że oczekuje się, iż około 90% bogatych krajów odzyska swój poziom PKB na głowę sprzed pandemii do 2022 roku, ale w krajach rozwijających się poziom ten osiągnie jedynie jedną trzecią wcześniejszej wartości PKB.

David Malpass, prezes banku, powiedział: „Chociaż pojawiają się pozytywne oznaki globalnego ożywienia, pandemia nadal powoduje ubóstwo i nierówności wśród ludzi w krajach rozwijających się na całym świecie”.

Eksperci podkreślają, że globalnie skoordynowane wysiłki są niezbędne do przyspieszenia dystrybucji szczepionek i umorzenia długów, szczególnie w krajach o niskich dochodach. W miarę jak kryzys zdrowotny będzie słabł, decydenci polityczni będą musieli zająć się trwałymi skutkami pandemii i podjąć kroki w celu pobudzenia ekologicznego, prężnego i sprzyjającego włączeniu społeczeństwa wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym zabezpieczeniu stabilności makroekonomicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *